Česky Deutsch

Prohlídky pivovaru

  • Prohlídky probíhají vždy v pondělí od 17.00 hodin (jedna prohlídka trvá přibližně 1 hodinu).
  • Sraz účastníků je před domem; nejbližší neplacené parkování v přilehlé Školní ulici. Bicykly je možné odstavit po dohodě s průvodcem na přilehlé zahradě (zatím se žádné kolo neztratilo, ale pivovar za ně neručí).
  • Optimální počet účastníků je 10-12 osob.
  • Při náhodném setkání vyššího počtu zájemců o prohlídku mají přednost ti, kteří měli prohlídku předem rezervovanou, dále pak ti, co přišli dříve. Pokud tito návštěvníci budou akceptovat rozšíření počtu lidí na prohlídce, průvodcem může být takové rozhodnutí akceptováno.
  • Mimo uvedené pravidelné návštěvní hodiny je možné sjednat také individuální termíny prohlídek a to na tel. čísle 602 473 239.
  • Průvodce má právo před zahájením nebo kdykoliv během prohlídky vyloučit návštěvníka, který by svými činy nebo přítomností mohl narušit přísné předpisy potravinářské výroby nebo jednal proti zájmům pivovaru.
  • Cena prohlídky je 100,-- Kč. V této ceně je degustace a na památku si odnesete skleněný pivovarský půllitr nebo třetinku. (po ukončení prohlídky je možný nákup produktů za zaváděcí ceny - u osob nad 18 let).
  • Fotografování je povoleno, doporučujeme oděv a obuv vhodnou do výrobního potravinářského prostoru (nevhodné jsou tedy jehlové podpatky či holínky od hnoje).
  • Prostor není bezbariérový, ale s asistencí při zvládnutí schodů je přístupný.
  • Potravinářské předpisy vylučují jakoukoliv účast zvířat. Mazlíčky je po dohodě s průvodcem možné zanechat (ne na trvalo) na přilehlé zahradě.

Těším se na setkání


Dušan Dufka – 602 473 239

dobrovolný průvodce historií,
technologií a prostory pivovarskými